kb_logo_pos_liten


Syftet med denna enkät är att förstå hur Libris websök används idag samt vilka förbättringar som behöver göras i framtiden. Det pågår arbete med att skapa en ny version av Libris websök och svaren på denna enkät ingår i arbetet med att förstå vilka behov som en ny söktjänst för den Nationella katalogen behöver uppfylla.

Tack för att du tar dig tid att svara, dina åsikter är värdefulla för oss!

1. Hur gammal är du? 
Ange ålder i antal år
2. Vilken kommun bor du i?
3. Hur hittade du till Libris webbsök?
4. Vad använder du Libris webbsök till i första hand?
7. Hur ofta använder du Libris webbsök?
8. Hur kommer du i kontakt med litteratur som du inte känner till sen tidigare?
Välj ett eller flera alternativ.
9. Vilken typ av material söker du efter i Libris webbsök?
Välj ett eller flera alternativ.
10. Vilken sökfunktion använder du oftast? 
Beskriv i kommentaren varför du väljer den sökfunktionen, vad du tycker är bra med den och vad som är mindre bra med den. 
Skriv också om du använder olika sökmöjligheter vid olika tillfällen eller för olika typer av material.
11. Vilka andra funktioner förutom att söka använder du idag? 
Beskriv i kommentaren vad du tycker är bra med funktionerna du använder, och vad som är mindre bra eller saknas.
Välj ett eller flera alternativ.
12. När du söker efter material, vad söker du oftast efter?
13. När du söker efter t.ex. en bok, spelar det roll vilken upplaga du hittar?
14. I vilken form vill du oftast ha materialet du söker efter?
15. Nedan listas förslag på nya funktioner i Libris webbsök som skulle möjliggöras av att ha ett eget konto med inloggning. Kryssa för en eller flera funktioner som du skulle vilja ha eller skulle ha nytta av.
16. När du hittar t.ex. en bok du har sökt efter, vilken information är viktigast?
Välj hur viktig informationen är för varje alternativ.
 Mycket viktigtBra att ha, men inte kritisktInte så viktigt
Författare eller upphovsperson
Annan medverkande person (t.ex. illustratör eller översättare)
Titel
Vilket bibliotek som boken finns på.
Om boken finns tillgänglig att låna
Om boken finns att låna digitalt eller läsa direkt
Omslagsbilden
Beskrivning av boken eller objektet
Innehållsförteckning
Publiceringsår
ISBN och andra identifikatorer
Språk
Förlag och utgivare
Ämnesord eller genre
Andra utgåvor av boken
Om boken ingår i en bibliografi eller samling 
(tex Nationalbibliografin, Queerlit eller Dalabibliografin)
17. När du är inne på en sökträff, vad känns då relevant att kunna klicka sig vidare på?
Välj ett eller flera alternativ.
18. Vilken typ av skärm använder du oftast när du besöker Libris webbsök.
Ange både vad du använder idag, och vad du helst skulle använda.
 Använder idagSkulle helst använda
Extern större skärm
Laptop
Surfplatta
Mobil
Annat
19. Vad använder du för sätt att interagera med din enhet när du besöker Libris webbsök?
Använder du hjälpmedel för att interagera med din enhet?
Välj ett eller flera alternativ.
20. Vad är du nöjd med i Libris webbsök idag?
21. Vad är du missnöjd med eller saknar i Libris webbsök idag?
22. Har du några förslag på förbättringar eller nya funktioner i Libris webbsök? Beskriv vad.
23. Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju med fördjupade frågor kring Libris webbsök? Ange i sådant fall din mejladress nedan så kontaktar vi dig. Annars lämnar du fältet tomt.