kb_logo_pos_liten

 

Vi önskar att få synpunkter, ris och ros samt förslag till ändringar och förbättringar på utseende och funktioner som redan finns implementerad i betaversionen. All funktionalitet som finns i den nuvarande tjänsten libris.kb.se är ännu inte implementerad utan läggs till allt eftersom utvecklingen fortgår. En del funderingar finns redan besvarade på Frågor och svar om Libris sök.

Genom denna enkät kan du även meddela oss när du hittar fel i funktionerna. Observera att det kan finnas felaktigheter och ofullständigheter i innehållet, eftersom betaversionen innehåller testdata som inte är komplett.

Synpunkter lämnas in anonymt. Det sker ingen enskild återkoppling på synpunkterna.

Om du vill bifoga bild eller fil för att förtydliga, mejla till Libris kundservice. Skriv "Synpunkter på Libris beta" i ämnesraden.

Tack för din hjälp!

1.
Vilka synpunkter har du om startsidan (strukturen, innehållet, rubrikerna, länkarna)?
2.
Vilka synpunkter har du om sökträfflistan (designen, strukturen, funktionaliteten, filtreringen, sorteringen, etc.)?
3.
Vilka synpunkter har du om sidan med detaljerad information om objekt (material, person, ämne etc.)?
4.
Vilka synpunkter har du om helheten (designen, strukturen, funktionaliteten etc.)?
5.
Vilka övriga synpunkter har du om betaversionen?